“Η εμπιστοσύνη και η αγάπη των μαθητών οδήγησαν το φροντιστήριο “Εξέλιξη” σε συνεχείς επιτυχίες και σε μια συνεχή εξέλιξη στη γνώση.”